Zgłoszenia działań niepożądanych

Działanie niepożądane - każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego. W przypadku wystąpienia działania niepożądanego po zastosowaniu produktu leczniczego Verco S.A., działanie niepożądane można zgłosić:

Drogą mailową na adres:

pv@rapofarm.pl

Listownie na adres:

Verco S.A.
Skwer Kard S. Wyszyńskiego 5, lok. 6U,
01-015 Warszawa

Telefonicznie: +48 724 182 068 czynny 24h/7 dni w tygodniu

W przypadku przekazania informacji drogą mailową zaleca się, aby przekazywane informacje zostały udostępnione w załączniku zabezpieczonym hasłem (np. przy użyciu programu 7-ZIP). Hasło powinno zostać przekazane telefonicznie lub za pośrednictwem smsa  na numer tel.+ 48 724 182 068. Zgłoszenie zostanie przez nas przeanalizowane, a w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji skontaktujemy się z Państwem.

Formularz zgłoszenia działania niepożądanego

Produkt leczniczy /substancja czynna

Dane osoby, u której wystąpiło działanie niepożądane

*Wypełnij przynajmniej jedno


Ciąża

Dane osoby zgłaszającej


*Tylko dla osób wykonujących zawód medyczny:

*dane wymagane

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Verco S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6U. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem produktów leczniczych, monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych oraz zgłaszania przypadków działań niepożądanych produktów leczniczych właściwym organom. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją; prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych i przysługujących Ci praw znajduje się w naszej polityce prywatności oraz klauzuli informacyjnej RODO.

Dziękujemy za wiadomość. Skontaktujemy sięz Tobą wkrótce

Te pola są obowiązkowe. Proszę wypełnić formularz