Incydent z wyrobem medycznym

         

Incydent - oznacza wszelkie wadliwe działanie lub pogorszenie właściwości lub działania, w tym błąd użytkowy wynikający z cech ergonomicznych, wyrobu udostępnionego na rynku, a także wszelkie nieprawidłowości w informacjach podanych przez producenta oraz wszelkie działania niepożądane.

Poważny incydent oznacza incydent, który bezpośrednio lub pośrednio doprowadził, mógł doprowadzić lub może doprowadzić do któregokolwiek z niżej wymienionych zdarzeń:

a

zgon pacjenta, użytkownika lub innej osoby;

b

czasowe lub trwałe poważne pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby;

c

poważne zagrożenie zdrowia publicznego;

W przypadku wystąpienia incydentu medycznego po zastosowaniu wyrobu medycznego Verco S.A., incydent można zgłosić:

Drogą mailową na adres:

incydenty@verco.pl

Listownie na adres:

Verco S.A.
Skwer Kard S. Wyszyńskiego 5, lok. 6U,
01-015 Warszawa

Telefonicznie: +48 22 811 41 61

W przypadku przekazania informacji drogą mailową zaleca się, aby przekazywane informacje zostały udostępnione w załączniku zabezpieczonym hasłem (np. przy użyciu programu 7-ZIP). Hasło powinno zostać przekazane telefonicznie na numer tel. +48 22 811 41 61. Zgłoszenie zostanie przez nas przeanalizowane, a w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji skontaktujemy się z Państwem.

Formularz zgłoszenia incydentu medycznego

Wyrób medyczny
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
*Nazwa wyrobu medycznego
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
*dane wymagane
Seria/Data ważności
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Wskazania do stosowania
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Sposób stosowania
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Czas stosowania
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Dane osoby, u której
wystąpił incydent medyczny
*Wypełnij przynajmniej
jedno
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
*Inicjały i/lub
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
*dane wymagane
*dane wymagane
*Wiek i/lub
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
*Płeć
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Ciąża
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Incydent medyczny
*Opis incydentu w oparciu o zaobserwowane objawy
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
*Data wystąpienia objawów
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
dd.mm.rrrr
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Dane osoby zgłaszającej
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
*Imię
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
*dane wymagane
*dane wymagane
*Nazwisko
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
*dane wymagane
*dane wymagane
*Telefon i/lub email
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
*dane wymagane
*dane wymagane
*Tylko dla osób wykonujących zawód medyczny:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
*Wykonywany zawód
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
*Adres
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

*dane wymagane

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Musisz zapoznać się z polityką prywatności
Musisz zapoznać się z polityką prywatności