SEPTOskin żel antybakteryjny do rąk z kwasem hialuronowym

Produkt biobójczy

SEPTOskin to bakteriobójczy żel do dezynfekcji rąk bez konieczność zmywania wodą. Do powszechnego stosowania.

Produkt biobójczy zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7686/19.

Opis produktu

SEPTOskin żel to wysoce skuteczna działalność bakteriobójcza. Skład żelu rekomendowany wg światowych i europejskich wytycznych WHO, CDC, ECDC [1]. Zawiera 75% alkoholu, a dodatkowo zawarty w nim kwas hialuronowy daje efekt nawilżenia i chroni naturalną barierę hydrolipidową skóry dłoni.

Zalety produktu

  • Skuteczne działanie bakteriobójcze,
  • Rekomendowany skład wg światowych i europejskich wytycznych WHO, CDC, ECDC1: zawartość min. 70% alkoholu [2], dezynfekcja i higiena rąk zgodna z zaleceniami WASH opracowanymi przez WHO [3],
  • Zawiera dodatkowy składnik pielęgnujący (kwas hialuronowy): chroni, nawilża, pielęgnuje i zapobiega wysuszeniu skóry,
  • Farmaceutyczny standard dezynfekcji – antyseptyczna formuła dedykowana dla rynku aptecznego, status rejestracyjny produktu jak biobójczy.

Składniki

Substancje czynne: etanol 650 g/kg, propan-2-ol 100 g/kg, substancje pomocnicze: kwas hialuronowy

Sposób użycia i zawartość opakowania

3 ml żelu wcierać w dłonie w ciągu 30 sekund. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę.

Opakowanie: 50 ml

Przechowywanie i postępowanie z odpadami produktu

Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przypisami.

Środki ostrożności

  • Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy.
  • Chronić przed dziećmi.
  • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
  • Nie palić.
  • W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać woda przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe. Nadal płukać. W razie potrzeby zgłosić się do lekarza.
  • W razie spożycia wypłukać usta wodą.

 

[1] www.who.int/gpsc/5may/tools/who_guidelines-handhygiene_summary.pdf; www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/handhygiene.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Finfection-control%2Fhcp-hand-sanitizer.html; www.ecdc.europa.eu-/sites/default/files/documents/novel-coronavirus-guidelines-non-pharmaceutical-measures_0.pdf
[2] Efficacy of ethanol against viruses in hand disinfection, G. Kampf, University Medicine Greifswald, Institute for Hygiene and Environmental Medicine, Greifswald, Germany, Journal of Hospital Infection 98 (2018) 331e338
[3] Water, sanitation, hygiene, and waste management for the COVID-19 virus: interim guidance; WHO,19.03.2020

SEPTOskin żel